3

โครงการหางานให้คนพิการ
โครงการนี้จัดทำเพื่อ : ช่วยให้คนพิการมีงานทำเหมือนคนปกติ
หลักการทำงาน : เราติดต่อบริษัทที่กำลังเปิดรับสมัครพนักงาน แล้วเจรจาให้เขาให้เปิดโอกาสให้คนพิการเข้าทำงานด้วย โดยเมื่อเขาเปิดโอกาส เราก็ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้คนพิการรับทราบและเข้าไปสมัครงานที่บริษัทต่างๆเหล่านั้น