โครงการขยายผลงดเหล้าเข้าพรรษาปี 2557 เป็น เข้าพรรษางด 3 ไม่

22

โครงการนี้จัดทำเพื่อ : ปัจจุบันมีการรณรงค์เรื่องเข้าพรรษางดเหล้า เรามุ่งขยายโครงการโดยเพิ่มอีก 2 ข้อ คือ ไม่นอกใจคู่ครอง(หรือ เป็นชู้เขา) และ ไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
หลักการทำงาน : เจรจาวัดทั่วประเทศ ให้ขยายโครงการจาก เข้าพรรษางดเหล้า เป็นเข้าพรรษา งด 3 ไม่ เพื่อสังคมที่สงบสุข และ คนในประเทศมีศีลธรรม เพราะปัจจุบันคนจำนวนมากแย่งคู่ครองผุ้อื่น(เป็นชู้)เพียงเพราะเห็นว่าคนนั้นร่ำรวย และปัจจุบันประเทศไทยมีปัญหาเรื่องการท้องก่อนวัยอันควร การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรอย่างมาก