9

โครงการรวบรวม หน่วยงานรับปรึกษาคดีความต่างๆ เพื่อช่วย คนยากจน/คนตกงาน/ลูกจ้าง/บุคคลต่างๆ ให้ได้รับความเป็นธรรม ความยุติธรรม
โครงการนี้จัดทำเพื่อ : ช่วยให้คนยากจน/คนตกงาน/ลูกจ้าง/บุคคลต่างๆ ที่มีปัญหาด้านคดีความให้ได้รับความช่วยเกลือด้านกฎหมาย ได้รับความเป็นธรรม
หลักการทำงาน : เราดำเนินการรวบรวมรายชื่อหน่วยงานที่รับปรึกษาคดีความต่างๆโดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือมีค่าใช้จ่ายต่ำมาก แล้วประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้