Follow Us

โครงการช่วยจ้างงาน นักเรียนนักศึกษาหญิง

6

โครงการช่วยจ้างงาน นักเรียนนักศึกษาหญิง - ผู้หญิง ให้มีรายได้

เพื่อให้มีเงินทุนเรียนหนังสือ - ช่วยเหลือทางบ้าน - มีอาชีพเลี้ยงดูตนเอง  ( ไม่ต้องประกอบอาชีพใน สถานบันเทิงกลางคืน )

เนื่องจาก นักเรียนนักศึกษาหญิง-ผู้หญิง จำนวนมาก ประสบปัญหาเรื่องเงินทุนในการเรียนหนังสือ หรือ จำเป็นต้องทำงานเพื่อช่วยทางบ้าน จึงจำเป็นต้องทำงานในสถานบันเทิงยามกลางคืน เพื่อให้ตนเองมีรายได้เพื่อใช้จ่ายในการเรียน - มีรายได้เพื่อช่วยเหลือครอบครัวตนเอง - มีรายได้เพื่อเลี้ยงดูตนเอง

เราจึงจัดโครงการนี้ขึ้นมา โดยเราพยายามติดต่อกับบริษัท/องค์กร ที่ต้องการพนักงานด้านการขายประชาสัมพันธ์ เพื่อช่วยให้นักเรียน-นักศึกษาหญิงกลุ่มนี้ มีงานทำมีรายได้

รูปแบบการดำเนินการ เราจะรวบรวมรายชื่อ นักเรียน-นักศึกษาหญิง ที่ต้องการทำงาน PART TIME หลังจากนั้นเราก็ดำเนินการติดต่อบริษัท/องค์กรต่างๆ ที่ต้องการพนักงานที่ รูปร่างหน้าตาดี หรือ คนที่พูดเก่ง เพื่อเข้าทำงานที่บริษัทของท่าน ในรูปแบบการทำงาน part-time หรือ full-time โดยรูปแบบการจ้างเป็นลักษณะมีค่าจ้าง และค่าคอมมิสชั่นจากการขาย

ผู้หญิง - นักเรียนนักศึกษาหญิง ของเรา ส่วนใหญ่ผ่านการอบรมเทคนิคการขาย และ การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการขาย เพื่อช่วยให้เมื่อท่านรับสมัครไปแล้ว นักเรียน-นักศึกษาหญิงเหล่านี้ สามารถทำงานให้ท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ถ้าท่านสนใจโปรดติดต่อมาที่เรา ทางเราจะดำเนินการส่งรายชื่อเพื่อให้ท่านคัดเลือก หลังจากที่ดูแล้วสนใจประวัติคนใดโปรดแจ้งกลับมาที่เรา ทางเราจะดำเนินการติดต่อนักเรียน-นักศึกษาหญิง เพื่อเข้าไปสัมภาษณ์งานกับท่าน

ติดต่อ Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ขอให้ท่านทั้งหลายโปรดช่วยให้ลูกหลานของเรา มีโอกาสทางการศึกษา สามารถช่วยเหลือครอบครัว โดยไม่ต้องประกอบอาชีพที่ไม่ดี

 

 

 

รายชื่อบริษัทจัดหางานให้ผู้หญิง (สามารถสมัครได้เลยโดยตรง)


ขายเสื้อผ้า
1. แบรนด์ jaspal
www.jaspalgroup.com


2. แบรนด์ CMG
www.cmg.co.th


3. แบรนด์ club21
www.club21global.com


4. แบรนด์ L M P
www.lme.co.th


5. แบรนด์ H&M
www.hm.com


6. แบรนด์ ซาร่า ลี
www.saralee.com


7. แบรนด์ UNIQLO
www.uniqlo.com


ขายเครื่องสำอางค์


1. แบรนด์ SK II
www.sk-ii.co.th


2. แบรนด์ Lancome
www.lancome.co.th


3. แบรนด์ Kose
www.kose-th.com


4. แบรนด์ Dior
www.dior.com


5. แบรนด์ Beauty Buffet
www.beautybuffetshop.com


6. แบรนด์ Oriental
www.orientalprincesssociety.com


7. แบรนด์ Cute Press
https://online.cutepress.com


8. แบรนด์ ZA
www.cosmenet.in.th


9. แบรนด์ IN 2 IT
www.in2itcosmetics.com


10. แบรนด์ NIVEA
www.nivea.co.th

รายชื่อบริษัทมหาชนที่เข้าร่วมโครงการ

5 

1              บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ จำกัด(มหาชน) 24           บริษัท แสนสิริ จำกัด(มหาชน)
2              บริษัทพรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) 25           บริษัท ศุกภาลัย จำกัด(มหาชน)
3              บริษัท โออิชิกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 26           บริษท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด(มหาชน)              
4              บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) 27           บริษัท โกลว์ จำกัด(มหาชน)
5              บริษัท หาดทพย์ จำกัด (มหาชน) 28           บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
6              บริษัทป่องทรัพย์ จำกัด (มหาชน) 29           บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน)
7              บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) 30           บริษัท ช.การช่าง จำกัด(มหาชน)
8              บริษัท กสท.โทรคมนาคมจำกัด มหาชน 31           บริษทั ลานนารซอรีสเซส์จำกัด (มหาชน)
9              บริษัทนานมีจำกัด (มหาชน)   32           บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด(มหาชน)
10           บริษัทอมรินทร์จำกัด (มหาชน) 33           บริษัท สยามโกลบอล เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)
11           บริษัทไทยประกันชีวิต                34           บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)
12           บริษัทสามารถ เทเลคอมจำกัด (มหาชน)   35           บริษัท ล็อกซ์เล่ย์ จำกัด(มหาชน)
13           บริษัทเทพธานีกรีฑาจำกัด(มหาชน)    36           โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
14           บริษัทซาฟารีเวิลด์ จำกัด   37           โรงพยาบาลกรุงเทพห่วงโซ่
15           บริษัท มาลีสามพรานจำกัด(มหาชน) 38           บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
16           บริษัทซีแพค จำกัดมหาชน 39           บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)
17           บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด มหาชน 40           บริษัท เอสวีไอ จำกัด(มหาชน)
18           บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัสจำกัด(มหาชน) 41           บริษัทAcc แอ็ควานซ์ คอนเท็ค เซนเตอร์ จำกัด(มหาชน)
19           บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) 42           บริษัท มิลล์คอนสตีลอินดัสทริส์ จำกัด (มหาชน)
20           บริษัท ศรีตรัง อุตสาหกรรมการเกษตร จำกัด 43           บริษัท สตาร์สไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด(มหาชน) 
21           บริษัท แอล เอช ไฟแนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
22           บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)
23           บริษัท เอสซี แอลเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

 

 

รายชื่อร้านนวดคนตาบอด

4

รายชื่อร้านนวดคนตาบอดบริหารงานโดยคนตาบอดในประเทศไทย


จังหวัดกรุงเทพมหานคร

1. ร้านวดคนตาบอดบางบอนห้า นวดเพื่อสุขภาพโดยคนตาบอด โดย หมอนิล หมอทองสุข หมอโย่ง หมอใหม่ 522 ถ.บางบอนห้า แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพ (ร้านอยู่ถนนบางบอนห้าปากซอย 10 ตึกสีฟ้า ข้างๆ ATM กสิกร ใกล้ๆโรงเรียนปัญญาศักดิ์บางบอน) เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 08:00-20:00 น. โทร 085-9492567

2. ร้านวดคนตาบอดตลาดพลู นวดเพื่อสุขภาพโดยคนตาบอด หมอกรรณิกา วนารมย์ 86/118 ซ.วุฒกาศ แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 08:00-18:00 น. โทร 02-4669720 (เข้าทางซอยวุฒกาศ 10 สุดซอยขวามือหลังที่ เข้าทางซอยวุฒกาศ สุดซอยซ้ายมือหลังที่ เข้าทางเทิดไท 41 สุดซอยซ้ายมือหลังที่ 5)

3. ร้านเสน่ห์นวดไทย นวดเพื่อสุขภาพโดยคนตาบอด หมออำนวย สุวรรณรังสิกุล หมอสุวรรณี สุวรรณรังสิกุล 522/361 จันทน์ 43 แยก 18/6 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพ เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่09:00-19:00 น. โทร 026732883

4. ร้านวดคนตาบอดไวตาทิพย์ร่มเกล้า นวดเพื่อสุขภาพโดยคนตาบอด 101/5 ถ.เคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 08:00-20:00 น. โทร 086-0285694

5. ผ่องพรรณหัตถ์ทิพย์นวดแผนโบราณโดยคนตาบอด 500/29 ซ.ตลาดอยู่เจริญ หลังโรงแรมฟอร์จูน ถ.ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 09:00- 20:00 น. โทร 081- 8186216

6. สมนวดแผนไทยโดยคนตาบอดเคหะสุขสวัสดิ์38 นวดเพื่อสุขภาพโดยคนตาบอด .โดยหมอสมพร แก่นหล้า เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 08:00-18:00 น. โทร 085-1167002

7. บัวหลวงนวดแผนไทยโดยคนตาบอด สุรศักดิ์ วนารมย์ นวดเพื่อสุขภาพโดยคนตาบอด107/430 หมู่ ซ. 8 (ปากซอย) ถ.สวนสยาม แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่08:00-19:00 น. โทร 02-9197419

8. ปัทมานวดแผนไทยโดยคนตาบอดเอกชัย51 เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 08:00-18:00 น. โทร 0837714892

9. บัวคำนวดแผนไทยโดยคนตาบอดประชาอุทิศ14 482/26 ซ.ประชาอุทิศ 14 ถ. ประชาอุทิศ แขวง ราษฎร์บูรณะ เขต ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 08:00-19:00 น. โทร028709672

10. หมอเขียวนวดแผนไทยเพื่อสุขาภาพโดยคนตาบอดรามอินทรา 38/397 หมู่บ้านเคซีรามอินทรา ถนนพระยาสุเรนทร์ ซ. 40 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 09:00-18:00 น. โทร 0897641141

11. วันเพ็ญนวดแผนไทยโดยคนตาบอดหนองจอก 228 หมู่ 16 ถ. อยู่วิทยา แขวงกระทุ่มลาย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 08:00-20:00 น. โทร 021723255

จังหวัดลำพูน
1. ร้านกุ้งนวดเพื่อสุขภาพโดยคนตาบอด โดย หมอกุ้ง หมอเอ็ม 45/7 ถ.จามเทวี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน  เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 09:00-19:00 น. โทร 081-4393418 081-6322363

จังหวัดระยอง
1.ร้านนวดคนตาบอดตลาดสามย่าน 68 ถ. เทศบาล ซ. ต. ทางเกวียน อ. แกลง จ. ระยอง เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 08:00-18:00 น. โทร 081-9140667

จังหวัดชลบุรี
1. สุขสัมผัสนวดแผนไทยโดยคนตาบอดศรีราชา ลำดวน เฮ้าโจ้ 148/36 ต. ทุ่งสุขลา อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 08:00-18:00 น. โทร 081-2532580 0891742580